Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Februari

Färdigsprängd tunnel mellan station Järla och Nacka

Nu är tunnelsprängningarna färdiga mellan stationerna Järla och Nacka i nya tunnelbanan. Tunnlarna från de olika stationerna har mötts och det är öppet hela vägen, vilket betyder att anläggningsarbeten för de framtida stationerna och spåren kan börja på allvar.

Under tisdagen den 6 februari 2024 stod tunneln färdigsprängd mellan stationerna Järla och Nacka. Tunnlarna som sprängts från de olika stationerna har mötts och det är nu öppet hela vägen mellan stationerna. Arbetet med att anlägga marken för de framtida spåren, perrongerna och uppgångarna vid stationerna tar nu vid.

– Det är en viktig etapp när man nu har fått genomslag mellan olika tunnelsprängningar. Nästa viktiga etapp blir senare i år när alla spräng- och bergarbeten ska vara klara med genomslag och hel tunnel för de tre stationerna i Nacka. Då kommer det att bli lite mindre bullrigt och färre lastbilstransporter med schaktmassor, säger kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau (M).

Nya tunnelbanan håller tidplanen och nu när själva tunnelsprängningarna är färdiga går utbyggnaden vidare med olika betong-, mark- och VA-arbeten för stationerna. Efter det ska byggnader och tillhörande konstruktioner både över och under marknivå färdigställas. Steget efter det blir att installera de tekniska system som är nödvändig innan tunnelbanan kan tas i drift år 2030.

– Tunnelbanan är viktig för nackaborna. Det blir mycket snabbare att ta sig till och från jobbet. Vi kommer att få nya arbetsplatser, inte minst runt Nacka station och i Sickla. Och inte minst får vi ett mer robust transportsystem när vi inte längre är så beroende av Slussen, säger Mats Gerdau.

Slutfas av sprängningsarbeten i Nacka

Sprängningar kommer att fortsätta vid station Nacka och i Sickla fram till våren 2024 för att skapa hisschakt och rulltrappsschakt till stationerna på ytan. Utöver det kommer mindre sprängningar att göras i centrala Nacka för så kallade pumpgropar, som ska hantera vatten från de större tunnlarnas dräneringssystem.

Stationerna i Nacka

Station Sickla

Station Sickla ligger cirka 35 meter under marken mellan Sickla köpkvarter och Alphyddan. Vid hörnet av Sickla industriväg och Värmdövägen ska två entréer ligga i Sickla stationshus och i andra änden av stationen byggs en entré mot Alphyddevägen och en entré i Sickla köpkvarter.

Station Järla

Tunnelbanestationen Järla får två entréer, en mot ett nytt torg vid Värmdövägen och en som ansluter mot Birkavägen. Stationen ligger cirka 25 meter under marken.

Station Nacka

Vid Nacka Forum, ungefär 40 meter under väg 222, byggs station Nacka med en entré mot Vikdalsbron och en entré på andra sidan Vikdalsvägen, vid den framtida planerade Stadsparken. Vid stationen kommer Sveriges längsta rulltrappa, som blir 100 meter, att byggas och ytterligare en entré byggs mot Jarlabergsvägen.

Se karta över tunnelsträckningarna på Region Stockholms webbsida.

Centrala Nacka – en ny naturban stadsdel i Nacka stad

Ovan jord växer en levande stadsmiljö fram från Sickla, Järla och fram till Centrala Nacka. Vid tunnelbanans slutstation i Centrala Nacka utvecklas en ny, naturban stadsdel med närhet till både natur och stad. Etappvis byggs nya kvarter, gator och torg med 6 000 bostäder och 7 000 arbetsplatser och en stadshuspark.

Ett levande stadsliv med caféer, restauranger, butiker, service, idrott, skolor och kultur ryms också i den naturbana stadsdelen. I kvarteren får naturen ta större plats med gröna och urbana mötesplatser med gångavstånd till vatten och uppskattade grönområden. Här skapas en viktig ny knutpunkt, med tunnelbana och ny bussterminal och Värmdöleden som däckas över för att bidra till en sammanhållen stadsdel.

Från byggtid till framtid, visionsbild station Nacka. Foto: Region Stockholm/Sweco.
Här kan du läsa mer: Djuren visar vägen på plattformen

Tunnelbanan är Nackas största klimatsatsning

Klimatneutrala Nacka 2030 har sin testbädd i Centrala Nacka med ambition att skapa en stadsdel som är bra både för människorna som lever i den och för klimatet. Här skapas möjligheter till en hållbar livsstil, både socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Tunnelbanan är vår största klimatsatsning och en förutsättning för en hållbar framtid. När Blå linje till Nacka är färdigbyggd 2030 kommer resan till T-centralen ta cirka 12 minuter – utan byten.

Läs mer om Centrala Nackas utveckling på vår webbsida.

Sidan uppdaterades: