Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Maj

Kanholmsvägen i Orminge öppnar för gångtrafikanter och cyklister

I maj öppnar Kanholmsvägen, den tidigare bussgatan i Orminge, för gångtrafikanter och cyklister, vilket bidrar till en säkrare och mer tillgänglig miljö för alla som rör sig i området. Bussarna får vänta till 2025.

Arbetet med Kanholmsvägen innebär att vi breddar och anpassar vägen för framtida resenärer, men det är också en förbättring av infrastrukturen längs Kanholmsvägen. Genom att bredda vägen skapar vi mer utrymme för resenärer, trafik, fotgängare och cyklister. Samtidigt har vi inkluderat en dagvattenbädd för att hantera regnvatten på ett effektivt och hållbart sätt. En framtidsförsäkring för miljön.

- Vi är glada att kunna genomföra dessa förbättringar för framkomligheten, och ser fram emot att fortsätta vårt arbete för att skapa en mer hållbar och trivsam miljö för Ormingebor, besökare och näringslivet, säger Johan Buhre, kommunens projektledare.

En utbyggd kollektivtrafik innebär minskad klimatpåverkan

Genom att välja att åka kollektivt istället för med bil bidrar du till att minska utsläppen och belastningen på miljön. En satsning på förbättrad kollektivtrafik bidrar också till Nackas utveckling i stort. Att utveckla kollektivtrafik går i linje med planen för länets satsningar på transportinfrastruktur. Ambitionen är att minst 70 procent av alla resor inom länet ska ske gående, med cykel och kollektivtrafik senast år 2030. Samtidigt ska investeringarna i infrastruktur bidra till minskad klimatpåverkan och hållbar tillväxt.

Orminge centrum utvecklas till ett tryggt, tillgängligt och levande lokalcentrum. Planen är att centrumet ska vara klart 2030. Då kommer det finnas cirka 2 000 nya bostäder i centrum, lokaler för handel och annan verksamhet, utvecklad bussgata, nytt parkeringshus för infartsparkering och platser för rekreation och möten.

Läs mer om Orminge centrum Orminge | Nacka kommun
Läs mer om dagvatten och hur det hanteras i Nacka kommun

Sidan uppdaterades: