Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Maj

Nacka vatten och avfall och Beijer Byggmaterial ingår cirkulärt samarbete runt byggåterbruk

Nacka vatten och avfall arbetar varje dag för att främja en ökad återanvändning och återvinning av avfall. Tillsammans med Beijer Byggmaterial har ett lyckat pilotprojekt genomförts, vilket nu övergår till att bli ett fast inslag. Målet är att ännu mer byggmaterial ska återanvändas.

Så här fungerar samarbetet

Besökare på Boo och Östervik kretsloppscentral uppmanas att lämna återbrukbart byggmaterial på avsedd plats för byggåterbruk i stället för i containern för återvinning. Beijer tar hand om materialet och ser till att det som går att återanvända kommer till användning i stället för att det går till återvinning. Det material som samlats in men som Beijer inte kan återbruka tillgängliggörs istället för återanvändning i samverkan med andra aktörer, bla skolor.

- Det är glädjande att projektet är lyckat och nu går i linje. Att dessutom andra kommuner följer efter visar att det finns potential att återbruka byggmaterial från landets kretsloppscentraler, säger Jan Setréus, avfallschef på Nacka vatten och avfall.

Försäljning i butik

Det insamlade materialet kommer att säljas till privatkunder parallellt med det ordinarie sortimentet och marknadsföras som återbrukat i Bygg-Ole/Beijer Byggmaterials butik i Nacka.

- Det är glädjande att se att efterfrågan på byggåterbruk ökar. Vi testar löpande nya fraktioner mot marknaden i butik och exponerar återbrukat material sida vid sida med övrigt. Vi har också gjort tester att via auktion sälja byggåterbruk, säger Peter Bergengren, företagsförsäljare på Bygg-Ole/Beijer Byggmaterial.

Lyckat pilotsamarbete genomfört

I slutet av 2021 startades ett pilotprojekt för att testa återbruksmaterialet mot marknaden. Pilotprojektet utvärderades i början på 2023 och beslut togs att detta är något Nacka vatten och avfall vill fortsätta utforska. Materialet tillgängliggjordes då för fler aktörer att göra anspråk på. Beijer var den aktör som efter utvärdering tog hem flest poäng och kunde aktivera flest fraktioner.

- Detta samarbete driver på omställningen mot en mer cirkulär ekonomi, där vi bryter linjära mönster och istället hittar nästa användare. Vi letar ständigt efter nya samarbetspartners som vill aktivera insamlat material tillsammans med oss, säger Martina Bozic, verksamhetsutvecklare på Nacka vatten och avfall.

Arbetet syftar till att möjliggöra återbruk av byggmaterial inom Nacka kommun, i enlighet med målen i Nackas avfallsplan 2021–2026.

Fler samarbeten efterfrågas

Nacka vatten och avfall söker nya samarbeten med näringsliv och andra organisationer för att kunna skapa avsättning för mer material.

Vill du samarbeta med oss?
Ansök om hämtning av återbruk på kretsloppscentralen här

Sidan uppdaterades: