Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Om webbplatsen

O čačimo te vorbilpe e minoritetoskešiba

Nacionelni minoritetengo šajimo te inkren thaj te bararen pengi šib thaj pengi kultura ando Švedo musaj si e temeske anglunes kado te inkrel ande. E minoritetšiba ando Švedo si finska, jiddisch, meänkieli, romani šib, samiska.

Zakono pa nacionalni minoritetura thaj minoritetongešiba

Zakono pa nacionalni minoritetura thaj minoritetongešiba gelas ande ando Švedo 1 januari 2010. Pala zakono si e individon (manušes) save si nacionalni minoritetura čačipe te vorbin penge šiba (minoritetongešiba) kan žal vareso pa förvaltningsmyndigheter (rajengethana vi themeske vi komuni) kana san ande kontakto lenca.
Nacionalni minoritetura si židovura, rom, samura, švedoskefinlandera thaj tornedalingura, thaj e nacionalni minoritetongišiba si jiddisch, romani šib, samiska, finska thaj meänkieli.

E nacionalni minoritetongišiba trobun te garavenpe thaj anglunisarenpe (šonpe anglal)

Pala šibakozakono trobun e nacionalni minoritetongešiba te garavenpe/inkrenpe thaj te anglunisarenpe. Kodo savo si ande jekh nacionalno minoriteto si les čačipe te sitjol peski minoritetoskišib, bararel la thaj te vorbil la. Le Themeskeraj trobun te ašunen pe nacionalni minoritetura thaj te dikhen so len trobun ande lengi šib. Komuni thaj landstingura trobun te den informacija pa nacionalni minoritetongo čačipe šala o zakono, thaj le nacionalni minoriteturan trobun de denpe šajipe te phene vi von so kamen ande vorbi vaj pušimata so žal pa lende.

E tornedalsickofinsko, finsko thaj samicko si len avrialome zuralo čačikano than

Ando Švedo si but komuni save žan ande ande jekh narodoskekomuni (förvaltningsområde) pe samisko vaj pe finsko. Ande kadala komuni si len save vorbin finsko vaj samicka avri alosardo baro čačipe, thaj vi paša kado te vorbin pengi minoritetoskišib ande kontaktura pe raj (myndigheterna).
Vi tena naj e Naka komuna ande finskicko narodoskikomuni (förvaltningsområde) trobun vi te garaven thaj vi te anglunisaren le finlandickašibange narodongo šajipe te bararen pengi kultura. Šavora te vorbin finicka thaj o puteripe o šajipe pe jekh kulturako identiteto trobuj te inkrelpe anglunes, te avel anglunisardo.

Lancoskevezera pe Štokholmosko kotor

žutin kavere rajen te inkren ande o zakono perdal kodo te phene lenge sar thaj so te keren thaj informacija: Lancoskevezera ando Štokholmosko kotor (Länsstyrelsen ando Stockholms län).

Sidan uppdaterades: