Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Stöd i ditt föräldraskap

Här hittar du olika verksamheter som kan ge snabb och direkt hjälp, riktade till föräldrar, barn och familjer.

Föräldraföreläsningar i Fisksätra

Välkommen på föräldraföreläsningar med olika teman. Vi bjuder på mat och dina barn är också välkomna.

Läs mer om föräldraföreläsningar i Fisksätra här.

Föräldraföreläsningar - Lyssna för livet

Tillsammans med Nacka församling och Rädda barnen anordnar vi öppna föreläsningar för dig som är förälder, jobbar med barn eller ungdomar eller är intresserad av relationer och utveckling.

Läs mer om våra föräldraföreläsningar här.

Familjecentralen

Familjecentralen är en öppen verksamhet för föräldrar med barn som är mellan 0 och 5 år.

Läs mer om Familjecentralen här.

Familjemottagningen - Öppet föräldraskapsstöd

För dig som har barn mellan 0 och 20 år som vill ha stöd i ditt föräldraskap.

Vi erbjuder råd- och stödsamtal som både kan vara individuella, för hela familjen eller för barnet samt gruppverksamheter.

Läs mer om Familjemottagningen här.

Bris stöd till vuxna om barn

På Bris.se hittar du som vuxen stöd, tips och information om frågor som rör barn och unga. Till Bris vuxentelefon om barn kan du ringa om du vill prata om oro kring dina egna eller någon annans barn upp till 18 år. Till Bris stödlinje för idrottsledare kan du ringa och prata om oro kring ett barn i din förening. De som svarar är erfarna kuratorer. Samtalet kan handla om allt från allvarliga situationer till mer vardagliga dilemman. Syftet är att du som vuxen ska få stöd, vägledning och information om hur du kan bidra till att förändra ett barns situation till det bättre. Självklart har Bris ett tydligt fokus på barnets perspektiv och rättigheter i samtalen. Bris vuxentelefon har nummer 0771-50 50 50 och är öppet alla vardagar 9-12. Stödlinjen för idrottsledare har nummer 077-440 00 42. Samtalet kostar som ett vanligt telefonsamtal och du kan självklart vara anonym.

Läs mer om Bris här.

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Hos oss kan du få hjälp med bekymmer som inte vuxit sig allt för stora. Ta kontakt med vår mottagning Horisonten i Orminge. Vi välkomnar barn och ungdomar upp till 18 år tillsammans med familjen.

Läs mer om första linjen för barn och unga här.

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)

BUP har till uppgift att stödja och behandla barn och ungdomar som mår psykiskt dåligt. Om du är orolig för ditt barns psykiska hälsa kan du vända dig BUP.

Här kan du läsa mer om BUP.

MiniMaria

Mini Maria Stockholm vänder sig till ungdomar som har ett riskbruk, missbruk eller beroende av alkohol, droger eller spel om pengar. MiniMaria är till för ungdomar och deras föräldrar.

Läs mer om MiniMaria här.

Familjebehandling och anordnare

Ibland är utmaningarna större och det behövs mer omfattande hjälp. Då kan ni först träffa en socialsekreterare som tillsammans med er i familjen kan utreda vilken hjälp ni har behov av. Exempelvis finns möjlighet att beviljas familjebehandling, där du själv kan välja anordnare.

Läs mer om familjebehandling och vilka anordnare som finns.

SSPF - skola, socialtjänst, polis och fritidsgårdar i samverkan

Syftet med SSPF är att stötta barn och ungdomar i Nacka att välja bort kriminalitet och droger. Tillsammans med er vårdnadshavare fokuserar vi på barnets styrkor och lägger upp en plan för hur ert barn ska utvecklas positivt.

Läs mer om SSPF här.

Behöver du mer hjälp?

Ibland är utmaningarna större och det behövs mer omfattande hjälp. Då kan ni ta kontakt med socialtjänsten som tillsammans med er i familjen kan utreda vilken hjälp ni har behov av. Exempelvis finns möjlighet att beviljas familjebehandling, där du själv kan välja anordnare.

Läs mer om familjebehandling och vilka anordnare som finns.

Föräldraskap och faderskap

Det är viktigt att fastställa vilka som är barnets föräldrar. Det handlar bland annat om barnets rätt till försörjning och arv. Socialnämnden ansvarar för föräldraskap-/faderskapsutredning i den kommun barnet är folkbokfört vid födseln.

Läs mer om föräldraskap och faderskap.

Sidan uppdaterades: