Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Samtal för barn och unga vars föräldrar har separerat

Det är föräldrarna som separerar, inte barnen. Däremot påverkas barn och går igenom sin egen process. Vanliga känslor kan vara oro, ilska, sorg, skuld och lättnad. Känslor som kan vara svåra för barn att uttrycka och att hantera.

Under samtalen pratar vi om teman som barn ibland behöver stöd i, som att:

  • förstå att man inte är ensam
  • förstå att det aldrig är barnets fel att föräldrar separerar eller är osams
  • bry sig om sig själv och sina egna behov
  • få svar på frågor

Syftet med barnsamtalen är att minska påfrestning och stress hos barnen genom att ge barnen utrymme att tala om sin situation, ge sin bild av vad de önskar samt avlasta eventuellt upplevt ansvar.

Vi träffar också föräldrarna parallellt för att en förändring ska kunna ske.

Kontakt

Läs mer om Familjemottagningen i Nacka och det råd och stöd som erbjuds familjer, föräldrar och barn.

Sidan uppdaterades: