Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
December

Tre nya projekt har beviljats stöd för ett drogfritt Nacka för unga

Darra musik och dans, Paralife samt Älta Kulturförening har beviljats projektstöd för arrangemang av aktiviteter som syftar till ett drogfritt Nacka för unga.

Nacka kommun har under 2022 drivit projektet Tillsammans för ett drogfritt Nacka för unga som är en del av strategin Ett drogfritt Nacka för unga. Syftet med projektet är att engagera civilsamhället i Nacka kommuns drogförebyggande arbete. I och med de tre nya projekten är samtliga projektmedel fördelade. Totalt har 1 110 240 kronor fördelats till sex projekt.

Projekten som beviljats stöd

Darra musik och dans kommer i samarbete med Fisksätra bibliotek anordna en öppen fritidsverksamhet för unga i Fisksätra som är mellan 7 och 12 år. Fritidsverksamheten kommer att vara öppen tre till fyra dagar i veckan och tre dagar varje lov, aktiviteterna kommer att anordnas i Fisksätra aktivitetscenter och Tippen sporthall.

Föreningen Paralife kommer ordna en föreläsningsserie riktad till föreningslivet i Nacka. Föreläsningarna kommer att handla om hälsa, antidoping, grupptryck och stöd till föräldrar. Dessa föreläsningar kommer även vara öppna för allmänheten.

Älta Kulturförening kommer tillsammans med ungdomsföreningar och Älta fritidsgård att ordna flera mindre projekt. Workshop i Stavborgsskolan med högstadieklasser under skolans temadagar om droger, alkohol och konsekvenser av droger och alkohol. Aktivitetsdag för unga och vuxna med föreläsningar och workshops med konst. Ungdomsföreningar kommer dessutom att fokusera på att få fler unga att besöka fritidsgården.

Här kan du läsa mer om projektet Tillsammans för ett drogfritt Nacka för unga.

Sidan uppdaterades: