Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Mars

Språkstöd till anställda i äldreomsorgen – ett lyckat projekt

Medarbetare inom äldreomsorgen som inte har svenska som modersmål har under vintern förbättrat kunskaperna i svenska. De har under femton veckor deltagit i en språkstärkande kurs, som finansierats av Nacka kommuns framtidsfonder.

– Kursupplägget har fungerat bra och deltagarna har svarat i utvärderingen att de är jättenöjda med kursen, säger Ellinor Egefors Åkesson, chef för äldreenheten Nacka kommun, som beställt utbildningen anpassad efter deltagarnas förutsättningar och behov.

Kurs i femton veckor

De 16 deltagarna är medarbetare från hemtjänst och särskilda boenden för äldre i Nacka. Under kursen har de träffat läraren Charlotte Pettersson, Eductus, vid en inledande träff på plats i Nacka och sedan löpande under onlinekursen, tre timmar i veckan under femton veckor:

– Språkkursen har anpassats efter behoven och de individuella förutsättningarna hos deltagarna, berättar Charlotte Pettersson (bilden), som har tidigare erfarenhet från undervisning inom bland annat SFI och vårdsvenska.

Yrkessvenska och grammatik

– Löpande under kursen har jag lyssnat in deras önskemål, vilket har lett till att det blivit en del yrkessvenska, men nu på slutet har de faktiskt velat fokusera ännu mer på grammatik.

Nacka kommuns framtidsfonder stimulerar utveckling och innovation och ett större mervärde för Nackasamhället genom att finansiera särskilda utvecklingsprojekt, som exempelvis denna språkstödsutbildning för medarbetare inom äldreomsorgen.

Läs mer om framtidsfonderna här.

Stora bilden, foto: Sigmund via Unsplash.

Sidan uppdaterades: