Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...
Mars

Fler gode män behövs – digitalisering frigör tid för rekrytering och utbildning

Nya e-tjänster och automatiserade processer minskar väntetiden för våra invånare och gode män med upp till 4 000 timmar per år! "Genom att digitalisera tidigare pappersberoende ärendehantering kan vi effektivisera mycket av handläggningen, möjliggöra ökad grad av självservice och över tid även korta väntetiden för ställföreträdare och huvudmän" förklarar överförmyndarenhetens chef Ann-Charlotte Oetterli och berättar mer om hur enheten på detta sätt kunnat frigöra tid för värdeskapande och kvalitetshöjande aktiviteter, som att rekrytera fler gode män.

Nya e-tjänster och automatiserade processer minskar väntetiden för våra invånare och gode män med upp till 4 000 timmar per år!

ann-charlotte-oetterli.png– Genom att digitalisera tidigare pappersberoende ärendehantering kan vi effektivisera mycket av handläggningen, möjliggöra ökad grad av självservice och över tid även korta väntetiden för ställföreträdare och huvudmän, förklarar överförmyndarenhetens chef Ann-Charlotte Oetterli, och fortsätter:

– Administrativ tid som frigörs för våra medarbetare kan i stället läggas på mer värdeskapande uppgifter och kvalitetshöjande aktiviteter, som till exempel rekrytering av gode män men även fortutbildningar, föreläsningar och möjligheter för gode män att nätverka med varandra i en annars ganska ensam roll.

Hanterar över 5 000 ärenden per år

Alla överförmyndarfrågor i Nacka, Värmdö och Vaxholms kommuner hanteras av Nackas överförmyndarenhet, vilket innebär att de nio medarbetarna i Nacka dagligen jobbar med en stor mängd information. Antalet aktiva akter är omkring 1 500 stycken och dessa finns åtkomliga i ett pappersarkiv. Årligen hanteras över 5 000 ärenden där årsräkning, arvodering och uttagstillstånd är flest till antalet.

Överförmyndarenhet i framkant

Överförmyndarenheten ville bli mer effektiv och lyfta verksamheten in i en ny era med moderna och digitala arbetssätt. Därför togs en digitaliseringsplan fram under hösten 2022, där särskilt fokus sattes på det gemensamma förändringsarbetet med tydliga prioriteringar, mätbara mål och uppföljning av nyttorealisering.

När utvecklingsarbetet är helt genomfört kommer Nackas överförmyndarverksamhet vara en verksamhet som ligger i framkant jämfört med andra överförmyndarverksamheter i landet – ett faktum som så klart kommer att bidra till ökad trivsel och stolthet bland medarbetarna.

Medarbetarna nyckel i digitaliseringen

Handläggarna på överförmyndarenheten i Nacka har varit i allra högsta grad delaktiga i enhetens utvecklingsresa, som givit mer utrymme för medarbetarna att ägna sig åt kärnverksamheten – att hjälpa de som enheten finns till för.

sandra-knoll.png– Jobbet har blivit roligare, säger handläggarna Anette Malmkvist och Sandra Knoll och förklarar:

– Vi ser ju fördelarna med digitaliseringen, så då blir det enklare att genomföra förändringarna, när vi ser att det leder till att vi kan fokusera ännu mer på det som är viktigt.

– Alla vi som jobbar här har huvudmannen i fokus – det är därför man jobbar här, för att göra skillnad för personen, berättar de och Anette Malmkvist lyfter fler fördelar med digitala ärenden jämfört med vanlig post:

anette-malmkvist.png– Det får många positiva effekter för oss som jobbar med sekretess, att det digitala systemet är säkert, viktiga brev försvinner inte i posten och vi slipper frankering och minskar miljöbelastningen.

Uppnådda nyttor på överförmyndarenheten – i korthet

  • Huvudmän och gode män får snabbare svar i sina ärenden då handläggningstider förkortas.
  • Ökad kvalitet och likabehandling i processer som automatiseras.
  • Det råder brist på gode män. Nu frigörs tid för arbete med rekryteringen av gode män och att kunna ge ökat stöd till gode män i deras viktiga uppdrag.
  • Ökad attraktivitet för Nacka som arbetsgivare då medarbetare kan ägna sig åt kvalificerade arbetsuppgifter.
  • Frigjord arbetstid som i stället kan användas till kvalitativ granskning av gode män, förvaltare och förmyndare.
  • Ökad attraktivitet för gode män att verka i Nacka, vilket leder att fler vill ta uppdrag för huvudmännens bästa.

Ordlista

Huvudman

En person som har god man eller förvaltare.

God man

En person som utses av tingsrätt att utföra ett uppdrag för en person som av olika skäl inte själv kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.

Förvaltare

En person som utses av tingsrätt att utföra ett uppdrag för en person som av olika skäl inte själv kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Till skillnad från en god man, så är en förvaltare inte beroende av huvudmannens samtycke.

Läs mer om gode män och förvaltare

En god man eller förvaltare fungerar som ditt ombud och kan till exempel hjälpa till att betala räkningar, ta kontakt med myndigheter eller ansöka om olika bidrag.
Klicka här för att läsa om gode män och förvaltare i Nacka kommun här.

Rollkoll

Vill du läsa mer om gode mannens roll?
Klicka här för att läsa information från Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare.

ofe-gruppbild.jpg

På överförmyndarenheten i Nacka arbetar enhetschef Anna-Charlotte Oetterli med bland andra handläggarna Anette Malmkvist och Sandra Knoll.

Sidan uppdaterades: