Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Medarbetarna har ordet

Annika Lundell är en av våra medarbetare som funderar kring digital utveckling och som tar del av utbudet när det gäller kompetensutveckling. Vi pratar lite med henne!

Vilka förväntningar upplever du att våra kunder har när det gäller kommunikation med oss?
Vi kommunicerar på alla tänkbara sätt – möten, telefonsamtal, sms, mejl, Skype. Det gäller att i möjligaste mån möta kunderna på det sätt som de önskar och att hitta lösningar som är smidiga för både dem och för oss.
Jag har kontakt med både barn och ungdomar, och med deras föräldrar. De allra flesta av dem är väldigt IT-mogna. De skulle absolut kunna hantera en del av sina ärenden digitalt, till exempel ansökningar
Att följa sitt ärende på nätet skulle också vara helt naturligt för mina kunder. De har ofta kontakt med fler myndigheter och är digitalt drivna.

Hur får du veta vad som händer inom sociala omsorgsprocessen när det gäller digital utveckling?
Vi har fått information på enhetsmötena, och så får vi ju mejl om utbildningar. Jag har varit med på både utbildningar och frukostseminarier. Det har varit toppen! Jag har fått massor med bra tips.

Vilken tror du är sociala omsorgsprocessens viktigaste framgångsfaktor för att arbeta smartare?
Det är viktigt att vi arbetar så effektivt som möjligt med de system vi har och ser till att all information vi behöver i vårt arbete finns digitalt. Där är kvalitetsledningssystemet jättebra, det bildar en röd tråd i vårt arbete: det samlar ihop beskrivningar av handläggningsprocesser med Combine-manualer och annan stöddokumentation.

Sidan uppdaterades: