Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Videomöten – närmare kunden!

Alla slags möten med socialtjänsten ska kunna erbjudas som videomöten. Det är ett självklart steg i utvecklingen för att öka tillgänglighet och kvalitet, och för att uppfylla lagstiftarens krav på uppföljning. Dessutom är det klimatsmart och hållbart!

Från och med hösten 2018 ska videomöten vara en naturlig del av kommunikationen med kunder/klienter/samarbetspartners.

Svindersvik, rum för videomöten Mötesrummet Svindersvik är inrett speciellt för sociala omsorgsprocessens videomöten, med stor skärm och konferensutrustning. Alla instruktioner du behöver för att genomföra ett möte finns i rummet.

Obligatorisk läsning för dig som ska genomföra Skype-möte

Lathund för Skype-möten (Word-dokument, 1 MB)

Juristens råd (Word-dokument, 41 kB)

Du som redan är igång med Skype-möten

Utvärdera ditt Skypemöte

Du som ska ha videomöte med part från landstinget (SLL)

Använd Ineras digitala mötesrum

Finns det sekretessmässiga utmaningar i detta?

Nej, vi har säkerställt att vi följer de lagar som finns kring kontakten med våra klienter.

Kommer videomöten att göra att vi mister den personliga kontakten?

Nej, vi kommer inte att ta bort de fysiska personliga mötena. Videomötena kan ersätta telefonsamtal, men de fysiska mötena finns kvar, till exempel vid placeringstillfället och vid en första uppföljning. Handläggare och kund/klient bestämmer tillsammans vilken mötesform som är lämplig.

Måste man vara superproffs på mobiltelefon och till exempel Skype för att klara detta?

Nej, det här är väldig enkelt. Handläggare kommer att få utbildning och det kommer finnas manualer som täcker både det tekniska och annat man bör tänka på.

Vill du veta mer om videomöten med Skype? Kontakta Johanna Ginsburg eller Åsa Lundgren

Sidan uppdaterades: