Lämna sidan
Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Är du orolig för någon annan?

Känner du någon som har problem med alkohol, droger eller spel om pengar påverkas även du som är nära eller anhörig.

Är du orolig för att någon som står dig nära har ett beroende?

Det kan vara svårt att erkänna att man är på väg in i ett beroende och därför kan man behöva hjälp med att göra något åt det. Du som anhörig kan anmäla din oro till socialtjänsten. Oron kan både handla om att du är orolig för den som dricker, tar droger eller spelar om pengar. Det kan också hända att du är orolig för barn som lever i en familj där föräldrar missbrukar.

Kontakta socialtjänsten på telefon 08-718 80 00.

För vuxna

Missbruk och beroende kräver uppmärksamhet och tar mycket utrymme, där barn och anhörigas behov och känslor ofta får stå tillbaka.

Nacka beroendemottagning erbjuder anhörigstöd till vuxna som är berörda eller drabbade av en annan persons alkoholbruk, drogbruk eller spel om pengar. Till anhöriga räknas familjemedlemmar men även andra närstående.

I Anhörigprogrammet förmedlas kunskap om de livsmönster som utvecklas av att leva nära någon som har utvecklat alkohol- eller drogproblem. Du får tillsammans med andra dela tankar och känslor om vad det innebär att vara anhörig. Målet är att du genom ökad kunskap och insikt får en möjlighet till förändring, ökad livskvalitet och välmående för egen del.

KONTAKTA NACKA BEROENDEMOTTAGNING

Telefon: 08-718 77 00

Adress: Smedjegatan 18 plan 5

E-post: beroendemottagningen@nacka.se

För barn och unga

Många barn och ungdomar växer upp i familjer där vuxna dricker för mycket eller använder droger. Även om det finns en förälder som inte missbrukar, finns det en risk att de vuxnas problem överskuggar tillvaron och barnens behov får stå tillbaka. Barn och ungdomar som får stöd har större förutsättningar att växa upp till trygga, välmående och starka individer.

Hos Familjemottagningen finns stöd för barn och ungdomar (7-20 år) som har en förälder som utvecklat alkohol- eller drogproblem. Familjemottagningen och Beroendemottagningen samarbetar och kan erbjuda insatser till hela familjen med fokus på att missbruket inte ska påverka barn och unga.

KONTAKT Familjemottagningen

Telefon 08-718  91 11

Adress: Smedjegatan 18 plan 5

E-post: barnochungdomsverksamheten@nacka.se

Sidan uppdaterades: