Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Vill du söka hjälp?

Är du orolig för att du dricker för mycket alkohol? Tar du droger och vill ha hjälp med att sluta? Har du problem med spel om pengar och vill ta hjälp?

Du som söker stöd och hjälp för problem med alkohol, narkotika, läkemedel eller spel om pengar och är boende i Nacka kommun är välkommen till Beroendemottagningen. Här arbetar socionomer, läkare och sjuksköterskor med beroendekompetens. Beroendemottagningen drivs i samverkan mellan Nacka kommun och Capio Maria.

Mottagningen erbjuder rådgivning och information i missbruksfrågor, samtal - enskilt eller i grupp, råd och stöd till anhöriga - enskilt eller i grupp samt medicinsk behandling och rådgivning.

Om du har barn och partner kan vi hjälpa till så att alla i familjen får hjälp. En persons missbruk påverkar oftast hela familjen. Vid behov samarbetar vi med Familjemottagningen och socialtjänsten och kan ge gemensamma insatser.

Råd och stöd 1-5 samtal

Du kan själv vända dig till Beroendemottagningen, till Nämndemansgården eller till Step One för råd och stöd. Du får ett till fem samtal. Samtalen är kostnadsfria.

Du som är mellan 18-25 år kan också få hjälp på MiniMaria som är en del av Beroendeverksamheten. Läs mer om MiniMaria på deras sida

Du som vill ansöka om mer hjälp

Om du vill ansöka om hjälp med behandling eller andra stödinsatser för eget missbruk tar du kontakt med socialtjänstens gemensamma mottagningsgrupp, via Nacka kommuns växel på telefon 08-718 80 00. Boka en tid för ett första möte.

Det finns även en möjlighet att göra en ansökan skriftligt.

Ansökan socialpsykiatri, missbruk och unga vuxna

Undrar du hur en utredning går till?

Om du vill ansöka om hjälp med behandling eller andra stödinsatser för eget missbruk tar du kontakt med Socialtjänstens enhet Utredning Vuxen. Ring 08-718 80 00 för att boka tid för rådgivande samtal. Om du därefter vill ansöka om en insats gör socialsekreteraren en utredning och ger vägledning om olika hjälpinsatser.

Utredning

Tillsammans med dig utreder vi din situation för att få ett underlag till beslut om stöd. En utredning sker främst genom samtal mellan dig och socialsekreteraren. Socialtjänsten kan också, för att kunna göra en bedömning och i samråd med dig, hämta in information från sjukhus, anhöriga eller andra som känner dig väl.

Socialsekreteraren använder en intervjumetod, som kallas ASI (Addiction Severity Index). Det är en strukturerad och väl etablerad metod, som förutom frågor om alkohol- och narkotikamissbruk täcker andra livsområden.

Utredningen ska ske skyndsamt, men räkna med flera möten med socialsekreteraren. Utredningen dokumenteras och dina synpunkter ska finnas med. Allt sker i samförstånd med dig.

Här kan du läsa om de riktlinjer som finns. (PDF-dokument, 370 kB)

När beslutet är klart, går det i de flesta fall mycket snabbt att komma igång med insatsen.

Sekretess

Socialtjänsten har tystnadsplikt och inga uppgifter om dig lämnas ut till obehörig. Huvudregeln är att alla handlingar som berör dig förstörs fem år efter avslutad kontakt.

Hjälp

Det finns olika insatser du kan beviljas efter en utredning. Exempelvis kan du erbjudas strukturerad öppenvård, behandlingshem eller annat stöd beroende på hur ditt behov ser ut av stöd och vad vi kommer fram till i utredningen.

Kostnad

Alla kontakter och insatser är avgiftsfria, förutom att du kan få betala en mindre egenavgift per dygn för mat och boende när du vistas på behandlingshem, stödboende, omvårdnadsboende och familjehem.

Överklaga

Oftast är man överens om vilken hjälp som är mest lämplig men om du inte är nöjd med biståndsbeslutet kan du överklaga. Mer upplysningar kan du få av din socialsekreterare om hur du överklagar till Förvaltningsrätten.

Synpunkter och klagomål

Om du har synpunkter på verksamheten eller din kontakt med socialtjänsten är vi tacksamma om du säger det till oss.

Anmälningar

Socialtjänsten tar även emot anmälningar från anhöriga, eller andra myndigheter såsom polis eller sjukhus om personer som far illa på grund av sitt missbruk. När en anmälan kommer in kontaktar socialtjänsten den enskilde för att erbjuda stöd och hjälp.

Tvångsvård

Det finns tillfällen då socialtjänsten måste gripa in med tvång för att få personer med beroende att avbryta sitt missbruk. Socialtjänsten kan då ansöka hos Förvaltningsrätten om vård enligt Lag om vård av missbrukare, LVM.

Anordnare av öppenvård

Om du har fått ett beslut om boendestöd, strukturerad öppenvårdsbehandling eller strukturerad samtalsbehandling kan du själv välja anordnare i samråd med din handläggare genom kommunens kundval.

ANORDNARE STRUKTURERAD ÖPPENVÅRDSBEHANDLING (Primärvård + eftervård)

ANORDNARE STRUKTURERADE SAMTALSSERIER

Om du inte kan eller vill välja anordnare finns ett ickevalsalternativ. Här finns en lista med aktuellt ickevalsalternativ. (PDF-dokument, 9 kB)

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.