Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Uppsökande fältarbete

Ungdomsteamet jobbar både uppsökande, förebyggande och stödjande i det sociala fältarbetet. Teamet skapar relationer med ungdomar och deras föräldrar för att tidigt fånga in behov och ge stöd.

Här hittar du oss

Ungdomsteamet
Adress: Curanten, Smedjegatan 18 plan 5 (Sickla)
Epost: ungdomsteamet@nacka.se
Telefon: 070-431 77 30 (journummer)

Josefin Zouiten
Verksamhetschef
Epost: josefin.zouiten@nacka.se
Telefon: 08-718 78 90

Ungdomsteamet arbetar med och för unga i Nacka

Ungdomsteamet ansvarar för kommunens sociala fältarbete med och för unga i Nacka kommun. Fältarbetet riktar sig till barn och unga mellan 10 och 20 år och deras föräldrar. Det bygger på ett uppsökande, förebyggande och stödjande arbete både i veckorna och på helgerna.

Fältarbetet bedrivs på gator och torg, parker och sjöar i Nacka kommun. Fritidsgårdar, skolor och centrumanläggningar är också viktiga ungdomsarenor i det uppsökande arbetet.

Teamet består av fem ungdomssamordnare, bland annat med socionombakgrund.

Förebygga och främja för trygghet

Syftet med det sociala fältarbetet är att tidigt nå ut till ungdomar och deras familjer. Målet är att förebygga risken för alkohol- och drogmissbruk och annat riskbeteende hos unga. Lika viktigt är att främja en trygg och meningsfull uppväxt för barn och unga i Nacka kommun. Och att sprida ett hälsofrämjande perspektiv.

Läs mer om Ungdomsteamets sociala fältarbete.

Trygghet på helger, kvällar och nätter

Polarna Nacka är en del av det sociala fältarbetet. Här arbetsleder ungdomssamordnarna en grupp ungdomar mellan 17 och 20 år på fältet. Polarna Nacka är framför allt ute på helgkvällar och nätter, ungdomshelger och stora ungdomsevent.

Läs mer om polarkonceptet, Polarna Nacka.

Bred samverkan för trygghet

Ungdomsteamet samarbetar med många olika barn- och ungdomsverksamheter. Viktiga aktörer i samarbetet är bland annat skola, socialtjänst, polis, räddningstjänsten och nattvandrare.

Sidan uppdaterades: