Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Bli familjehem

Vill du vara extraförälder till ett barn eller en ungdom som inte längre kan bo hemma och behöver trygghet och stöd? Skicka då in en intresseanmälan om att bli familjehem.
 1. Bra att veta innan du gör en intresseanmälan

  • De flesta som behöver ett familjehem behöver stöd för att få en fungerande vardag. Det kan också vara ett ensamkommande barn som behöver ett hem under asyltiden.
  • Som familjehem måste du stötta barnet att ha en fungerande skolgång och i att skapa en meningsfull fritid.
  • Som familjehem behöver du stötta barnet i dennes kontakt med biologiska föräldrar.
  • Du får ekonomisk ersättning. Ersättningen beräknas på barnets ålder och vårdbehov. Ersättningen består av en omkostnadsdel (ersättning för mat, del av hushållsutgifter, kläder, fickpengar, resor med mera) och en arvodesdel (ersättning för själva uppdraget). Sveriges kommuner och landsting, SKL, rekommenderar olika ersättningsnivåer.
  • En familjehemsplacering sker ofta med samtycke från barnets föräldrar men i de fall som föräldrar inte samtycker kan barnet placeras enligt Lagen om vård av ungdom, LVU.
  • När du anmält intresse görs en familjehemsutredning. Se punkt 3.
 2. Skicka in en intresseanmälan

  Klicka på den orange knappen och fyll i intresseanmälan:

  Intresseanmälan att bli familjehem
 3. Vad händer sedan?

  • När du anmält intresse görs en familjehemsutredning.
  • Utredningen omfattar flera hembesök och intervju samt kontroll i polisregister, socialregister, hos Kronofogden och Försäkringskassan.
  • Allt sammanfattas i en skriftlig utredning som ligger till grund för socialnämndens beslut.
 4. Bra att veta om du blir godkänd som familjehem

  Som familjehem får ni:

  • Stöd, handledning och utbildning utifrån ert uppdrag.
  • Familjehemmet får stöd, handledning och utbildning utifrån sitt uppdrag.
  • Ingå som en del av ett team kring barnet som är placerat hos er.
  • Många nya samarbetspartner och kontaktytor såsom barnets föräldrar, skolpersonal, socialtjänst, vårdkontakter med mera.

Sidan uppdaterades: