Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...

Ny gång- och cykelväg i Boo

Det har blivit enklare, snabbare och säkrare för cyklister och gångtrafikanter att färdas längs Värmdövägen i Boo. En ombyggd gång- och cykelväg har tagits i bruk.

- Vi har byggt om längs en 1 100  meter lång sträcka mellan Kanholmsvägen och Boovägen fram till Mensättra gärde, säger Kristofer Rogers, trafikplanerare och gruppchef vid Nacka kommun.

Ökad trygghet

Syftet med ombyggnationen är att öka kapaciteten och tryggheten för gångtrafikanter och cyklister.

Den ombyggda sträckan ingår i Nackas satsning på gång och cykel. Idag är cykelvägnätet i kommunen av varierande standard. På en del sträckor är framkomligheten för cyklister samt säkerheten för gående tillfredsställande, på andra ställen behövs förbättringar. Nästa år fortsätter därför förbättringen av gång- och cykelvägar längs Värmdövägen med en ombyggnad mellan Talluddsvägen och Kanholmsvägen.

Viktigt för arbetspendling

I Nacka finns fyra regionala cykelstråk. Stråken är en del av den regionala cykelplanen och är av särskild betydelse för arbetspendlingen. I den cykelstrategi som Nacka kommun tog fram under 2014 framhålls att Värmdövägen är viktig del av det regionala cykelstråket som går mellan Slussen och Gustavsberg, det så kallade Värmdöstråket.

Läs mer om ombyggnaden här

Sidan uppdaterades: