Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Granskning - Solbrinken-Grundet

Planförslaget och gatukostnadsutredningen för Solbrinken-Grundet är utställt för granskning 8 januari - 12 februari 2019.

Detaljplanens syfte är att bygga ut kommunalt vatten och spillvatten samt omhändertagande av dagvatten, förbättra vägarna, möjliggöra utbyggnad av permanentbostadsbebyggelse samt tillåta en viss förtätning av bostäder. Syftet är även en övergång till kommunalt huvudmannaskap för allmänna platser samtidigt som områdets landskapsbild samt värdefulla kultur- och naturvärden bevaras och skyddas. Parallellt med granskning av detaljplanen pågår ett andra samråd om gautkostnadsutredningen.

Granskningstid

Under tiden 8 januari 2019 till och med 12 februari 2019 finns planförslaget utställt för granskning och gatukostnadsutredningen utställt för samråd 2.

Synpunkter

Eventuella synpunkter på planförslaget och gatukostnadsutredningen ska skriftligen ha kommit in senast den 12 februari 2019. Alla handlingar om hur man lämnar synpunkter finns på projektets webbplats.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.