Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Granskning - Skönviksvägens verksamhetsområde

Detaljplan för Skönviksvägens verksamhetsområde, del av fastigheten Sicklaön 14:1 m.fl., på västra Sicklaön, Nacka kommun

En ny detaljplan tas nu fram för del av fastigheten Sicklaön 14:1 (Skönviksvägens verksamhetsområde) på västra Sicklaön i Nacka kommun.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en ny brandstation, en ny fördelningsstation för el samt för en service- och räddningsväg till en av tunnelbanans planerade service- och räddningstunnlar.

Planförslaget är utställt för granskning 28 mars till 23 april 2019.

Planhandlingar och information om hur du lämnar synpunkter finns här.

Sidan uppdaterades: