Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Skönviksvägens verksamhetsområde

I Skönviksvägens verksamhetsområde planeras det för en fördelningsstation för el och för en ny brandstation, viktiga funktioner som kommer att behövas i Nacka stad. Trafikplats Skvaltan ska byggas om till en fullständig trafikplats och en ny väganslutning ska byggas mellan trafikplatsen och Skönviksvägen.

Profilbild saknas

Henrik Juhlin

Projektledare

Profilbild saknas

Jakob Pontén

Planarkitekt

Sáhel Strömberg

Sáhel Strömberg

Plansamordnare

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Planförslaget var utställt för granskning 28 mars till 23 april 2019.
  • Nu sammanställs och bemöts inkomna synpunkter i ett granskningsutlåtande och planförslaget bearbetas inför antagande.
  • I samband med att planförslaget lämnas in till miljö- och stadsbyggnadsnämnden för tillstyrkande kommer granskningsutlåtandet och ett meddelande om när kommunfullmäktige beräknas anta planen att skickas ut till alla som inkommit med synpunkter under planprocessen.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.