Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Skönviksvägens verksamhetsområde

I Skönviksvägens verksamhetsområde planeras det för en fördelningsstation för el och för en ny brandstation, viktiga funktioner som kommer att behövas i Nacka stad. Trafikplats Skvaltan ska byggas om till en fullständig trafikplats och en ny väganslutning ska byggas mellan trafikplatsen och Skönviksvägen.

Profilbild saknas

Henrik Juhlin

Projektledare

Profilbild saknas

Jakob Pontén

Planarkitekt

Sáhel Strömberg

Sáhel Strömberg

Plansamordnare

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Planförslaget är utställt för granskning 28 mars till 23 april 2019.
  • Planhandlingar finns under STATUS OCH HANDLINGAR.

En ny detaljplan tas nu fram för del av fastigheten Sicklaön 14:1 (Skönviksvägens verksamhetsområde) på västra Sicklaön i Nacka kommun. Ni ges nu möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en ny brandstation, en ny fördelningsstation för el samt för en service- och räddningsväg till en av tunnelbanans planerade service- och räddningstunnlar. Detaljplanen avser även att bekräfta och ge planstöd för en vägförbindelse, i planhandlingarna omnämnd som förbindelsevägen och avser en förlängning av Lokomobilvägen, mellan Skönviksvägen och Trafikplats Skvaltan. Slutligen avser detaljplanen att pröva läget av en ny sträckning av befintlig gång- och cykelväg som förbinder områdena norr respektive söder om Värmdöleden (väg 222). Utformning och reglering av tillkommande bebyggelse följer riktlinjerna i antaget detaljplaneprogram.

Granskningstid

Under tiden 28 mars 2019 till och med 23 april 2019 finns planförslaget utställt för granskning.

Planhandlingar

Planförslaget med tillhörande handlingar finns under status och handlingar.

Utställningslokaler

Detaljplaneförslaget finns tillgängligt för granskning i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider. Planhandlingarna finns även tillgängliga på biblioteket i Nacka Forum.

Eventuella frågor om planförslaget kan ställas till:

Planarkitekt Jakob Pontén, telefon 010-452 30 14, e-post jakob.ponten@nacka.se

Synpunkter på planförslaget lämnas till:

registrator.plan@nacka.se, skriv KFKS 2016/98-214 i ämnesraden.

eller till:

Nacka kommun
Planenheten KFKS 2016/98-214
131 81 Nacka

Eventuella synpunkter på planförslaget skriftligen ha kommit in senast den 23 april 2019. Den som inte framfört synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt.

Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hantering av dina personuppgifter här: www.nacka.se/personuppgifter-planering

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.