Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Skönviksvägens verksamhetsområde

Ny vägförbindelse mellan Skönviksvägen och Trafikplats Skvaltan och etablering av verksamhetslokaler, samt ombyggnad av trafikplats Skvaltan och utredning av nytt läge för Nacka brandstation.

Profilbild saknas

Helene Riddarström

Projektledare

Profilbild saknas

Maria Jansson

Planarkitekt

Profilbild saknas

Stellan Fryxell

Planarkitekt

Status och handlingar

 • Startskede

  Ett planuppdrag har godkänts av politikerna. Ett planprogram för centrala Nacka antogs 2015.

 • Samråd

  Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap.

 • Granskning

  Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

 • Antagande

  Ett slutligt förslag beslutas av kommunfullmäktige.

 • Laga kraft

  Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej.

 • Förberedelser för utbyggnad

  Byggherren (exploatören) söker bygglov och kan sedan börja bygga enligt den nya detaljplanen. Kommunens ansvarar för att vägar, va-nät, parker med mera byggs ut.

 • Utbyggnad

  Byggherren (exploatören) börjar bygga enligt den nya detaljplanen. Kommunen ansvarar för utbyggnad av vägar och va.

Vad händer nu och i nästa steg?

 • Projektet startade i och med att start-pm godkändes i februari 2016 (delegationsbeslut).
 • I etapp 1 kommer projektområdet Skönviksvägen att användas som etableringsyta av landstingets förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT), inför och under byggnation av den nya tunnelbanelinjen och station Nacka. FUT planerar att starta arbetet på plats under sommaren och hösten.

En ny placering av Nacka brandstation i detta område ska utredas i projektets etapp 2.

Nacka kommun, Trafikverket och trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting (SL) har tillsammans genomfört en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för samordnad trafikplanering i centrala Nacka. Den innebär bland annat att trafikplatserna Kvarnholmen och Skvaltan byggs om till fullständiga trafikplatser, medan Nacka trafikplats försvinner. Nya gång- och cykelvägar och nya gator kommer också att anläggas i området. En ny vägförbindelse kommer att behövas mellan Skönviksvägen och Trafikplats Skvaltan.

Skönviksvägen är en del av Nacka stad, det nya, täta och blandade område som håller på att skapas på västra Sicklaön. Projektarbetet utgår ifrån strukturplanen för Nacka stad och från planprogrammet för centrala Nacka, som antogs 2015.

Du kan zooma och navigera i kartan.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.