Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Skönviksvägens verksamhetsområde

Boende i Nacka strand och Jarlaberg får en ny in- och utfart till väg 222, genom trafikplats Skvaltan. Den nya vägen säkrar också en fungerande in- och utfart under kommande byggprojekt i området. Samtidigt byggs gång- och cykelvägen, som går mellan Skönviksvägen och tunneln under väg 222, om. Här planeras också på sikt för verksamheter, bland annat en brandstation.

Profilbild saknas

Johan Rapping

Projektledare

Ola Larsson

Ola Larsson

Byggprojektledare

Tove Mark

Tove Mark

Plansamordnare

Status och handlingar

Det ska vara lätt att ta sig mellan olika områden i Nacka. Hösten 2021 till sommaren 2022 byggs en ny väg mellan Skönviksvägen och trafikplats Skvaltan, som kopplar ihop Jarlaberg och Nacka strand med väg 222.

Vägen kan börja trafikeras av allmänheten när Trafikverket har byggt ut trafikplats Skvaltan till en fullständig trafikplats. Vägen kommer även att användas av Region Stockholms byggtrafik medan den nya tunnelbanan byggs.

Region Stockholm bygger ut tunnelbanan till Nacka och använder området direkt väster om trafikplats Skvaltan som etableringsyta. Läs mer på Region Stockholms hemsida. Har du frågor, se kontaktuppgifter på Kontakt - Nya tunnelbanan.

Ny väg mellan Skönviksvägen och trafikplats Skvaltan och den framtida dragningen av gång- och cykelbanan:
ny_vag_skonviksvagen_670px.jpg

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Den nya vägen mellan Skönviksvägen och trafikplats Skvaltan började byggas hösten 2021 och planeras vara färdig sommaren 2022.
  • Under hela arbetet med att bygga vägen är Skönviksvägen öppen för biltrafik åt båda hållen, men behöver i perioder begränsas till ett körfält.
  • Gång och cykelvägen som går mellan Skönviksvägen och tunneln under väg 222, byggs om och får en mindre brant lutning. En ny trappa skapar en genväg för gående. Under arbetet behöver nuvarande gång- och cykelväg ledas om, följ skyltning på plats. Klart sommaren 2022.
  • När Region Stockholm lämnat platsen planeras Nackas brandstation att flyttas hit, närmare Saltsjöbadsleden och Värmdöleden för mer effektiva räddningsinsatser.
  • Planförslaget för verksamheter och brandstation var utställt för granskning 28 mars till 23 april 2019. Planarbetet är pausat.

Det röda område, innanför den röda ramen, där nålsymbolen står är projektområdet. Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: