Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Skönviksvägens verksamhetsområde

I Skönviksvägens verksamhetsområde planeras det för en fördelningsstation för el och för en ny brandstation, viktiga funktioner som kommer att behövas i Nacka stad. Trafikplats Skvaltan ska byggas om till en fullständig trafikplats och en ny väganslutning ska byggas mellan trafikplatsen och Skönviksvägen.

Profilbild saknas

Henrik Juhlin

Projektledare

Profilbild saknas

Jakob Pontén

Planarkitekt

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Vi sammanställer de synpunkter som kom in från allmänhet och remissinstanser under samrådet, som pågåck mellan den 4 maj 2018 och 1 juni 2018. Efter sammanställningen bearbetar vi detaljplaneförslaget vidare fram till dess att det är dags för granskning av det justerade förslaget.
  • Planhandlingar finns under STATUS OCH HANDLINGAR

Projektets syfte

Projektet syftar till att pröva förutsättningarna för en fördelningsstation för el (norra delområdet) samt en ny etablering av Nacka brandstation (södra delområdet). Dessa funktioner är av stort allmänintresse och viktiga förutsättningar för övriga projekt inom Nacka stad. Detaljplanen avser även att bekräfta och ge planstöd för en vägförbindelse mellan Skönviksvägen och Trafikplats Skvaltan samt till en av tunnelbanans tunnelmynningar.

Avsikten är att förbindelsevägen och ny bebyggelse ska utgöra en ny entré till Nacka stad. Det är därför av stor vikt att bebyggelsen både bidrar till ett stadsmässigt gaturum/gestaltning och att den samspelar med områdets natur och nivåskillnader.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.