Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Skönviksvägens verksamhetsområde

Boende i Nacka strand och Jarlaberg får en ny in- och utfart till väg 222, genom trafikplats Skvaltan. Den nya vägen säkrar också en fungerande in- och utfart under kommande byggprojekt i området. Samtidigt byggs gång- och cykelvägen, som går mellan Skönviksvägen och tunneln under väg 222, om. Här planeras också på sikt för verksamheter, bland annat en brandstation.

Profilbild saknas

Johan Rapping

Projektledare

Ola Larsson

Ola Larsson

Byggprojektledare

Det ska vara lätt att ta sig mellan olika områden i Nacka. Därför skapar Nacka kommun i samarbete med Trafikverket en koppling mellan Jarlaberg och Nacka strand till Värmdöleden (väg 222).

Kopplingen skapas i två delar. Första delen i att skapa kopplingen färdigställdes av Nacka kommun sommaren 2022 genom att en ny förbindelseväg byggdes från Skönviksvägen till trafikplats Skvaltan. Den avslutande delen i att skapa kopplingen utförs av Trafikverket genom en ombyggnation av trafikplats Skvaltan.

Trafikplatsen behöver även byggas om för att underlätta för trafikflödena och därmed förbereda inför projektet Mötesplats Nacka med överdäckning och bussterminal.

För information om byggtider för ombyggnationen och övrig information kring projektet se Trafikverkets webbsida där du kan läsa mer om Trafikplats Skvaltan.

Region Stockholm bygger ut tunnelbanan till Nacka och använder området direkt väster om trafikplats Skvaltan som etableringsyta. Kommunens utbyggnad av vägen har även effektiviserat Region Stockholms utbyggnad. Läs mer på Region Stockholms hemsida.
Har du frågor, se kontaktuppgifter på Kontakt - Nya tunnelbanan

Ny väg mellan Skönviksvägen och trafikplats Skvaltan och den framtida dragningen av gång- och cykelbanan:
ny_vag_skonviksvagen_670px.jpg

Det röda område, innanför den röda ramen, där nålsymbolen står är projektområdet. Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: