Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Skönviksvägens verksamhetsområde

I Skönviksvägens verksamhetsområde planeras det för en fördelningsstation för el och för en ny brandstation. Trafikverket ska bygga om trafikplats Skvaltan till en fullständig trafikplats och en ny väganslutning ska byggas mellan trafikplatsen och Skönviksvägen. Under tiden som Region Stockholm bygger ut tunnelbanan till Nacka kommer de att ha en etableringsyta här.

Profilbild saknas

Johan Rapping

Projektledare

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Planförslaget var utställt för granskning 28 mars till 23 april 2019.
  • Nu sammanställs och bemöts inkomna synpunkter i ett granskningsutlåtande och planförslaget bearbetas inför antagande.
  • I samband med att planförslaget lämnas in till miljö- och stadsbyggnadsnämnden för tillstyrkande kommer granskningsutlåtandet och ett meddelande om när kommunfullmäktige beräknas anta planen att skickas ut till alla som inkommit med synpunkter under planprocessen.
  • Den nya vägen mellan Skönviksvägen och trafikplats Skvaltan planeras att byggas under 2020, därefter kan Trafikverket påbörja utvecklingen av den nya trafikplatsen.
  • Region Stockholm bygger ut tunnelbanan till Nacka och använder området direkt väster om trafikplats Skvaltan som etableringsyta. Läs mer om Region Stockholms aktuella arbeten, under rubriken Skönviksvägen/Skvaltan, arbetsområde och arbetstunnel. Har du frågor, se kontaktuppgifter på www.nyatunnelbanan.sll.se.
  • När Region Stockholm lämnat platsen planeras Nackas brandstation att flyttas hit, närmare Saltsjöbadsleden och Värmdöleden för mer effektiva räddningsinsatser.

Det röda område, innanför den röda ramen, där nålsymbolen står är projektområdet. Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: