Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Granskning Älta centrumkvarter

Planförslaget för Älta centrumkvarter är utställt för granskning 28 november 2019 till och med 16 januari 2020.

En ny detaljplan tas nu fram för Älta centrum. Ni ges därför möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Detaljplanen syftar till att utveckla och förtäta Älta centrum och höja kvaliteten på allmän platsmark och de offentliga rummen. Befintligt inomhuscentrum med tillhörande parkeringsdäck föreslås rivas och ersättas med ny bebyggelse med underbyggda parkeringsgarage.
Planförslaget möjliggör för cirka 950 bostäder, ett äldreboende, en förskola och cirka 8000 kvadratmeter lokalyta för centrumändamål.

Planförslaget är utställt för granskning under tiden 28 november 2019 till och med 16 januari 2020.

Läs mer om förslaget och hur du lämnar synpunkter.

Sidan uppdaterades: