Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Samråd - Järla stationsområde norr

Detaljplan för Järla stationsområde norr, Sicklaön 361:1 m.fl., Västra Sicklaön

I Järla norra stationsområde planeras två kvarter med närmare 400 bostäder samt lokaler för handel, restauranger och service i gatuplan. Förslaget omfattar hus i fem till nio våningar, varav ett med entré till tunnelbanan och vänthall. Dessutom två högre hus med tio och tolv våningar, samt torg med cykelparkeringar och sittplatser.

Planförslaget är ute på samråd 22 januari - 19 februari 2020.

Läs mer om förslaget och hur du lämnar synpunkter.

Sidan uppdaterades: