Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Underrättelse om granskning - planändringar Solsidan

Ändring av stadsplanerna S123, S186 och detaljplan DP574 för Solsidan, i Saltsjöbaden, Nacka kommun

Syftet med planändringen är att begränsa antalet tillåtna lägenheter per fastighet genom att införa en generell bestämmelse om att det högst får finnas två lägenheter per fastighet.

Planförslaget är utställt för granskning under tiden 10 september 2020 till och med 22 oktober 2020.

Läs mer om planförslaget och hur du lämnar synpunkter här.

Sidan uppdaterades: