Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Solsidan, planändringar

Ändring av stadsplanerna S123, S186 och detaljplan 574 för Solsidan i Saltsjöbaden. Planändringen syftar till att föra in begränsningar av hur många bostäder som får inredas per villafastighet.

Profilbild saknas

Ylva Hedin

Planarkitekt

Status och handlingar

 • Startskede

  Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade om planuppdrag den 8 november 2017.

 • Samråd

  Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När samrådsperioden är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar planförslaget

 • Granskning

  Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter

 • Antagande

  Miljö- och stadsbyggnadsnämnden antar enkla planer.

 • Laga kraft

  Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Vad händer nu och i nästa steg?

 • Granskningsperioden är slut och de inkomna synpunkterna har sammanställts i ett så kallat granskningsutlåtande.
 • I slutet av februari 2021 kommer granskningsutlåtandet att publiceras på den här webbsidan och i samband med det skickas ett meddelande till alla som inkommit med synpunkter under samråd och granskning med information om när miljö- och stadsbyggnadsnämnden beräknas anta planförslaget.

Startskede

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade om planuppdrag den 8 november 2017.

Detaljplan

Under tiden den 25 april 2018 till - 23 maj 2018 fanns planförslaget utställt för samråd i Nacka stadshus, Granitvägen 15 samt på tillgängliga på biblioteken i Saltsjöbadens centrum och i Nacka Forum.

Samrådsdokumentet finns under STATUS OCH HANDLINGAR.

Sidan uppdaterades: