Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Samråd Fasanvägen

Detaljplan för Fasanvägen, Sicklaön 238:1 m.fl., på Sicklaön, Nacka kommun

Detaljplanens syfte är att komplettera området med cirka 50 nya bostäder i ett kollektivtrafiknära läge. De nya bostäderna placeras och utformas utifrån områdets natur- och kulturvärden.

Under tiden 11 februari 2021 till och med 25 mars 2021 finns planförslaget utställt för samråd.

På projektets webbsida kan du läsa mer om förslaget och hur du lämnar synpunkter.

Sidan uppdaterades: