Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Samråd Tryckluftsfabriken

Detaljplan för Tryckluftsfabriken, fastigheterna Sicklaön 83:22 m.fl., på Sicklaön, i Nacka kommun

Ett förslag till detaljplan har tagits fram för Tryckluftsfabriken, planförslaget bedöms möjliggöra för cirka 500 nya bostäder och cirka 7000 tillkommande arbetsplatser.

Planförslaget är ute på samråd under tiden 30 november 2021 till och med 18 januari 2022.

På projektets webbsida kan du läsa mer om förslaget och hur du lämnar synpunkter.

Sidan uppdaterades: