Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Samråd - verksamhetsområde Orminge trafikplats

Detaljplan för Verksamhetsområde Orminge trafikplats i Boo, i Nacka kommun

Ett förslag till detaljplan har upprättats för ett nytt verksamhetsområde vid Orminge trafikplats. Ni ges nu möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Detaljplanen syftar till att möjliggöra för ett attraktivt verksamhetsområde för nyetablering eller omlokalisering av verksamheter inom kommunen. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra för en anslutning till det allmänna vägnätet. Verksamhetsområdet ska utformas med stor hänsyn tagen till angränsande bostadsbebyggelse samt beaktande av naturvärden och platsens entréfunktion till Orminge.

Du hittar mer information om planförslaget och hur du lämnar synpunkter på projektets webbplats.

Sidan uppdaterades: