Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Samråd - Kummelbergets verksamhetsområde

Detaljplan för utvidgning av Kummelbergets verksamhetsområde, del av Skarpnäs 1:83 och 2:14 m.fl. i Boo, Nacka kommun

Ett förslag till detaljplan har upprättats för en utvidgning av Kummelbergets verksamhetsområde. Detaljplanen syfte är att tillskapa ytor som möjliggör utvidgning för i huvudsak befintliga verksamheter i området. Därutöver ska planen möjliggöra masshantering för lokalt behov för att minska behovet av transporter vilket bedöms utgöra ett angeläget allmänt intresse.

Från 8 februari 2022 till och med 22 mars 2022 finns planförslaget ute för samråd och under den tiden finns möjlighet att komma in med synpunkter.

Här kan du läsa mer om planförslaget och hur synpunkter lämnas.

Sidan uppdaterades: