Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Samråd - Norra Nobelberget

Detaljplan för Norra Nobelberget, fastigheterna Sicklaön 363:2, 363:3, 83:44 och 83:46, på Sicklaön, Nacka kommun

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för nya bostäder i ett levande och attrak­tiv kollektivtrafiknära läge. Vidare syftar planen till att skydda värdefull kulturmiljö och möjliggöra för en förskola och LSS-bostäder. Ambitionen är också att skapa botten­våningar med stadsmässig och trevlig miljö på viktiga platser i området.

Under tiden 24 mars 2022 till och med 5 maj 2022 finns planförslaget ute på samråd.

Här kan du läsa mer om planförslaget och hur du lämnar synpunkter.

Sidan uppdaterades: