Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Norra Nobelberget

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för nya bostäder i ett levande och attrak­tiv kollektivtrafiknära läge. Dessutom syftar planen till att skydda värdefull kulturmiljö och möjliggöra för en förskola och LSS-bostäder.

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Under tiden 24 mars 2022 - 5 maj 2022 var planförslaget ute på samråd.
  • Ett öppet hus hölls i Dieselverkstaden den 5 april 2022 och ett digitalt samrådsmöte hölls den 21 april 2022.
  • Nu sammanställs de inkomna synpunkterna och planförslaget bearbetas inför att det ställs ut för granskning. I samband med granskningen kommer samrådsredogörelsen där alla inkomna synpunkter bemöts, att publiceras på den här projektsidan. En underrättelse om granskning kommer att skickas ut till berörda.
  • Granskning planeras till hösten 2024.
  • Planhandlingar och underlag finns fortsatt under STATUS OCH HANDLINGAR.

Här kan du se presentationen från det digitala samrådsmötet den 21 april 2022.

Presentation av Norra Nobelberget inspelning från samrådsmötet

Projektområdet är markerat i gult. Du kan zooma och panorera i kartan.

Sidan uppdaterades: