Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
November

Samråd - Ändring av detaljplan för fastigheten Bo 28:4, Värmdövägen i Boo

Ändring av detaljplan 71 och detaljplan 475, för fastigheten Bo 28:4, Värmdövägen 746 i Boo, Nacka kommun

Ändringen av gällande detaljplan syftar till att möjliggöra en utökad och mer flexibel byggrätt för småindustri och kontorsverksamhet. Ändringen syftar även till att begränsa risken för översvämning av befintlig bebyggelse samt att åtgärda en planstridig utfart.

Under tiden 9 november 2022 till och med 30 november 2022 finns detaljplaneförslaget uteställt för samråd.

Här kan du läsa samrådshandlingarna och få mer information om projektet.

Sidan uppdaterades: