Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Samråd Fisksätra södra

Detaljplan för Fisksätra södra, fastigheten Erstavik 26:8 m.fl., i Fisksätra, Nacka kommun

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att möjliggöra för ett effektivt marknyttjande och en komplettering med bostäder som kan bidra till en attraktiv, trygg och varierad boendemiljö.

Planförslaget innebär att markparkeringen tas i anspråk för nya bostadskvarter med flerbostadshus i 4–6 våningar som inrymmer cirka 250 bostäder. Fidravägen föreslås omvandlas till en mer inbjudande och tryggare gata som inrymmer gång- och cykelbana. Behovet av bilparkering föreslås lösas i nya och befintliga parkeringsgarage.

Under tiden 10 februari till och med 10 april 2023 är planförslaget ute på samråd.

Läs mer om projektet och hur du lämnar synpunkter

Sidan uppdaterades: