Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Uppdatering av bygglovenhetens e-tjänster. 25 maj klockan 11.30 till och med 30 maj går det inte att använda bygglovenhetens e-tjänster på grund av en uppdatering.

Flervåningshus samt parkering

Fisksätra södra

Här planeras för nya bostäder i ett kollektivtrafiknära läge på mark som i dag främst används för parkering. Den nya bebyggelsen ska utformas med hänsyn till befintlig bebyggelse och kopplas samman med befintliga gång- och cykelstråk.

Magnus Bohman

Magnus Bohman

Planarkitekt

Björn Bandmann

Björn Bandmann

Kommunens projektledare

Status och handlingar

 • Startskede
 • Samråd
 • Granskning
 • Antagande
 • Laga kraft
 • Förberedelser för utbyggnad
 • Utbyggnad

Vad händer nu och i nästa steg?

 • Under december till och med 10 januari 2022 bjöd kommunen tillsammans med Stena fastigheter in till en tidig dialog, både på plats i Fisksätra samt digitalt, för att ta del av boendes tankar och kunskaper om platsen för den planerade utvecklingen.

  Tack för ert engagemang!
 • Nu pågår arbetet med att sammanställa era värdefulla synpunkter. Utöver detta kunskapsunderlag behöver olika frågor utredas innan ett planförslag kan skickas ut på samråd.

Antaget start-PM

 • Start-PM finns att läsa under status och handlingar på denna sida.

Sidan uppdaterades: