Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Fisksätra södra

Här planeras för nya bostäder i ett kollektivtrafiknära läge på mark som i dag främst används för parkering. Den nya bebyggelsen ska utformas med hänsyn till befintlig bebyggelse och kopplas samman med befintliga gång- och cykelstråk.

Magnus Bohman

Magnus Bohman

Planarkitekt

Björn Bandmann

Björn Bandmann

Kommunens projektledare

Status och handlingar

  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagande
  • Laga kraft
  • Förberedelser för utbyggnad
  • Utbyggnad

Vad händer nu och i nästa steg?

Sidan uppdaterades: