Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Underrättelse om granskning Fasanvägen

Detaljplan för Fasanvägen, fastigheten Sicklaön 238:1 m.fl. på Sicklaön, Nacka kommun

Detaljplanens syfte är att komplettera området med nya bostäder i ett kollektivtrafiknära läge. De nya bostäderna placeras och utformas utifrån områdets natur- och kulturvärden. Vidare är syftet att möjliggöra ett kommunalt övertagande av allmän platsmark gata och att se över det privata och allmänna parkeringsbehovet.

Under tiden 28 februari 2023 till och med 30 mars 2023 finns planförslaget utställt för granskning.

Här kan du läsa mer om projektet och hur du lämnar synpunkter.

Sidan uppdaterades: