Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Underrättelse om granskning

Detaljplan för Baggensudden 7:8, Neglinge center, Vikingavägen i Saltsjöbaden

Under tiden 25 april 2023 till och med 16 maj 2023 finns planförslaget utställt för granskning.

Syftet med detaljplanen är att ändra markanvändningen inom planområdet från industri- och kontorsändamål till bostad-, kontor- och centrumändamål samt säkerställa allmänhetens tillgång till strandpartiet längs vattnet.

Här kan du läsa mer om projektet och om hur du lämnar synpunkter.

Sidan uppdaterades: