Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Samråd Lilla Björknäs 3

Detaljplan för Lilla Björknäs 3, fastigheterna Björknäs 10:104 m. fl. i Björknäs, Nacka kommun

Detaljplanen syftar till att möjliggöra permanentbostäder och skydda natur och kulturmiljövärden. Detaljplanen syftar även till att se över bestämmelserna för de fastigheter som fick begränsningar av sin byggrätt med anledning av kraftledningen.

Under tiden 15 november 2023 till och med 20 december 2023 finns planförslaget tillgängligt för samråd.

Här kan du läsa mer om projektet och om hur du lämnar synpunkter.

Sidan uppdaterades: