Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Samråd sydvästra Stensö

Detaljplan för sydvästra Stensö, fastigheten Älta 10:1 m.fl., i Älta, i Nacka kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för cirka 540 bostäder och en förskola, med 6 avdelningar för cirka 110 barn. Som en del i syftet ingår även att ge planstöd för ombyggnad av Oxelvägen och en ny lokalgata västerut samt att utveckla gång- och cykeltrafiken till Älta centrum. Vidare är syftet att bebyggelsen ska utformas med arkitektonisk omsorg och anpassas till närområdets kultur-, rekreations- och naturvärden.

Under tiden 1 november 2023 till och med 13 december 2023 finns planförslaget tillgängligt för samråd.

Här kan du läsa mer om projektet och om hur du lämnar synpunkter.

Sidan uppdaterades: