Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Sydvästra Stensö

I Sydvästra Stensö planeras ett nytt bostadsområde i anslutning till parken väster om Oxelvägen. Projektet ska möjliggöra för cirka 540 bostäder, förskola och utveckling av gatumark. En del av parkmarken kommer att tas i anspråk för de nya bostäderna. Marken ägs av Wallenstam och Nacka kommun.

Hedda Magnusson

Hedda Magnusson

Projektledare

Erik Melin

Erik Melin

Planarkitekt

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

Samråd avslutat

Tack för alla synpunkter!

Nu sammanställs de inkomna synpunkterna och planförslaget bearbetas inför att det ställs ut för granskning. I samband med granskningen som planeras till kvartal 4 2024 kommer samrådsredogörelsen, där alla inkomna synpunkter bemöts, att publiceras på denna sida.

Samrådshandlingar finns att läsa under STATUS och HANDLINGAR

Samrådstid

Nu sammanställs de inkomna synpunkterna och planförslaget bearbetas inför att det ställs ut för granskning. I samband med granskningen som planeras till kvartal 4 2024 kommer samrådsredogörelsen, där alla inkomna synpunkter bemöts, att publiceras på denna sida.

Projektets innehåll

En markanvisningstävling för Sydvästra Stensö avgjordes 2021. Titania vann tävlingen och du kan ta del av anbudet här: Anbud Titania. Titania planerar att utveckla cirka 190 bostäder. Wallenstam som är fastighetsägare för de södra kvarteren utvecklar fastigheterna med cirka 350 nya bostäder. En förskola planeras för 120 barn.

Drivmedelstationen

Drivmedelstation på platsen har avvecklats. Här hittar du en Frågor och svar om drivmedelstationerna i Älta

Sidan uppdaterades: