Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Samråd Boo Kyrkväg

Detaljplan för fastigheten Mensättra 1:166 m.fl, Boo kyrkväg i Boo, Nacka kommun

Detaljplanen syftar till att skydda befintliga kulturhistoriska värden och värdefulla träd. Vidare är syftet att bekräfta befintliga byggnader inom planområdet.

Under tiden 8 december 2023 till och med 16 januari 2023 finns planförslaget tillgängligt för samråd.

Här kan du läsa mer om projektet och om hur du lämnar synpunkter.

Sidan uppdaterades: