Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Granskning Bo 28:4

Ändring av detaljplan 71 och detaljplan 475, för fastigheten Bo 28:4, Värmdövägen 746 i Boo

Syftet med ändringen av detaljplanerna är att möjliggöra en utökad och mer flexibel byggrätt för småindustri och kontorsverksamhet. Ändringen syftar även till att åtgärda en planstridig utfart.

Under tiden 29 februari 2024 till och med 21 mars 2024 finns planförslaget utställt för granskning.

Här kan du läsa mer om ändringen och om hur du lämnar synpunkter.

Sidan uppdaterades: