Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Samråd Allmänna anläggningar Finnboda varv

Detaljplan för Allmänna anläggningar Finnboda varv på västra Sicklaön, i Nacka kommun

Ett förslag till detaljplan har upprättats för Finnboda varv. Syftet med detaljplanen är ett kommunalt övertagande av vissa gemensamma ytor och anläggningar i Finnboda varv, så som gator, torg, kajer och ledningar i området. Vissa anläggningar kommer även fortsättningsvis omfattas av enskilt huvudmannaskap.

Under tiden 16 februari 2024 till och med 3 april 2024 finns planförslaget tillgängligt för samråd.

På projektets webbsida kan du läsa mer om detaljplaneförslaget och hur du lämnar synpunkter.

Sidan uppdaterades: