Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Samråd Parkkvarter 2

Detaljplan för Parkkvarter 2, del av fastigheterna Sicklaön 134:1 och Sicklaön 40:14, på Västra Sicklaön, i Nacka kommun

Ett förslag till detaljplan har upprättats för Parkkvarter 2 vid Vikdalsvägen och Tor Boijes gata på Västra Sicklaön. Detaljplanen syftar till att möjliggöra en fortsättning på den täta kvartersstrukturen inom Nya Gatan med en byggnad innehållande cirka 145 bostäder samt lokaler för centrumverksamhet. Detaljplanen syftar vidare till att utveckla området till en attraktiv del av den naturbana stadsdelen Centrala Nacka.

Under tiden 1 februari 2024 till och med 14 mars 2024 finns planförslaget tillgängligt för samråd.

På projektets webbsida kan du läsa mer detaljplaneförslaget och hur du lämnar synpunkter.

Sidan uppdaterades: