Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Parkkvarter 2

Parkkvarter 2 är en del av Centrala Nacka som utvecklas till en naturban stadsdel där det urbana och naturen möts på nya sätt. Här planeras cirka 145 nya bostäder av hög arkitektonisk kvalitet och med möjlighet till centrumverksamhet i bottenplan.

Erik Melin

Erik Melin

Planarkitekt

Profilbild saknas

Per Jacobsson

Planarkitekt

Maria Holmström

Maria Holmström

Projektledare

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

 • Samrådet är nu avslutat. Tack för alla inkomna synpunkter!
 • Nu sammanställs de inkomna synpunkterna och detaljplanen bearbetas inför nästa steg i planprocessen, granskning. I samband med granskningen kommer samrådsredogörelsen, där alla inkomna synpunkter bemöts, att publiceras på den här sidan och en underrättelse skickas ut till berörda.
 • Granskning planeras till kvartal 4 2024.
 • Samrådshandlingar och underlag finns fortsatt att läsa under samrådsfliken på denna sida.
 • Här kan du läsa mer om arbetet med att ta fram en ny detaljplan och de olika stegen i processen.

Nedan ses några av visionsbilderna från samrådet.

park2 webb bild 1.pngVisionbild. Belatchew.

park2 webb bild 2.pngVisionsbild. Belatchew.

Tidigare i projektet

 • Våren 2023 delades detaljplanen för Parkkvarteren upp i två planer, en för Parkkvarter 1 (KFKS 2019-00041) och en för Parkkvarter 2 (KFKS 2023-00401).
 • Kommunstyrelsen beslutade den 5 december 2022 om ett nytt inriktningsbeslut för Parkkvarteren. Här kan du läsa beslutet. (PDF-dokument, 176 kB)
  Det finns en startpromemoria för projektet Parkkvarteren från 2019 och dess syfte revideras i och med detta inriktningsbeslut med att det planerade parkområdet kring Stadshuset utgår ur stadsbyggnadsprojektet Parkkvarteren för att istället bli ett eget stadsbyggnadsprojekt med namnet Stadshusparken.

Naturban markanvisning

En naturban markanvisningstävling för Parkkvarter 2 pågick den 16 september till den 15 oktober 2021. Kommunstyrelsen beslutade i januari 2022 att det blev bostadsutvecklaren Selvaag Bostad AB som får uppdraget att bygga ett naturbant stadskvarter.

Det röda område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: