Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Samråd Sydvästra Plania

Detaljplan för Sydvästra Plania i Sickla, Nacka kommun

Ett förslag till detaljplan har upprättats för Sydvästra Plania. Detaljplanen syftar till att möjliggöra ny bostadsbebyggelse, lokaler för centrumändamål, nya gator och offentliga platser, ytor för idrott samt utökade ytor för skolverksamhet.

Det här är andra gången detaljplanen skickas ut för samråd. Detaljplanen var på samråd 2017. Ärendet återremitterades då det behövde tydliggöras kring idrott och storlek och omfattning på antal skolplatser. Nu aktuellt planförslag bygger på ett nytt politisk inriktningsbeslut samt genomförd markanvisningstävling.

Läs mer om detaljplaneförslaget och hur du lämnar synpunkter.

Sidan uppdaterades: