Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...

Nu blir det möjligt – Älta centrum utvecklas till ett modernt centrum

Måndagen den 12 oktober antog kommunfullmäktige detaljplanen för Älta centrumkvarter. Nu blir det möjligt att utveckla Älta centrumkvarter till ett modernt centrum med mer service och handel och ett välkomnade torg som naturlig mötesplats.

I detaljplanen för Älta centrumkvarter finns utrymme för att bygga 940 nya bostäder, förskola och ett äldreboende. Fler bostäder i Älta centrum skapar underlag för ökad service, vilket bidrar till ett mer levande och konkurrenskraftigt centrum. Ett nytt torg får en central plats och utformningen ska göra centrum mer inbjudande och tillgängligt. Olika verksamheter kommer att ha sina entréer mot torget så som bibliotek, kultur- och fritidslokaler samt butiker och restauranger.

Torget Älta artikel.jpgVisionsbild Ältas nya torg, vy från öst. Bild: Sweco

- Utformningen ska göra det enkelt för boende och besökare att röra sig i och omkring centrum. Via ett parkstråk kopplas torget samman med befintliga bostadsområden, Stavsborgsskolan och rekreationsområdet vid Ältasjön. Det nya torget har förutsättningar att bli en självklar mötesplats för Ältaborna, säger Magnus Bohman, planarkitekt Nacka kommun.

  • Detaljplanen möjliggör cirka 940 nya bostäder och en större del av dessa blir hyresrätter.
  • De flesta byggnader blir mellan 5–6 våningar höga. Skalan på den nya bebyggelsen är tänkt att ligga mittemellan de större husen från 60-talet och småhusen runtomkring.

Kulturen Älta okt 2020.JPGMöjlig utformning av kvarter 2 mot torget, vy från sydost. Bild: Semrén & Månsson/Zynka Visual

Kommunfullmäktige antog detaljplanen för Älta centrumkvarter den 12 oktober 2020. Om planen inte överklagas vinner den laga kraft tre veckor efter att justerat protokoll tillkännagivits.

Sidan uppdaterades: