Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nu fortsätter arbetet med Älta centrumkvarter

I april påbörjas mark- och ledningsarbeten som är nödvändiga förberedelser inför bygget av de nya bostadskvarteren, torget, parkytorna och lekparken i Älta centrum.

Officiell start för utvecklingen av Älta centrumkvarter

I strålande sol genomfördes idag en symbolisk startceremoni för utvecklingen av Älta centrumkvarter. Ceremonin inleddes med en paneldiskussion och avslutades med avtäckning av en skylt som visade framtidens Älta.

Fler träd ger bättre miljö och ökad biologisk mångfald

I månadsskiftet november-december har Nacka kommun planterat 33 träd på fyra platser i kommunen. Träden ska stärka spridningssamband och biologisk mångfald, ge skugga, bättre mikroklimat och – inte minst! – göra flera platser i Nacka ännu grönare och vackrare.

Älta centrum utvecklas – Vad är på gång?

Det moderna centrumkvarteret i Älta börjar ta form. Entrén till centrumbyggnaden flyttas, gångstråk förändras och sist men inte minst flyttar infarten till Älta centrum.

Stort steg framåt för utvecklingen av ett modernt centrum i Älta - nu har detaljplanen vunnit laga kraft

Ett nytt torg, cirka 950 nya bostäder, verksamhetslokaler, en förskola och ett nytt äldreboende. Nu kan planerna för ett modernt centrumkvarter i Älta ta form genom en ny detaljplan för området. Utvecklingen genomförs av Nacka kommun och Wallenstam som är den största fastighetsägaren i centrum.

Visar 5 av 26 nyheter Visa 5 nyheter till

Sidan uppdaterades: