Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Fler träd ger bättre miljö och ökad biologisk mångfald

I månadsskiftet november-december har Nacka kommun planterat 33 träd på fyra platser i kommunen. Träden ska stärka spridningssamband och biologisk mångfald, ge skugga, bättre mikroklimat och – inte minst! – göra flera platser i Nacka ännu grönare och vackrare.

Under november påbörjades kommunens nya trädplanteringsprojekt, som ska göra fler platser i Nackas parker ännu grönare.

Saltsjöbaden och Älta får de första 33 träden

Wallenbergsparken i Saltsjöbaden har tidigare varit ett arboretum, en trädpark med ovanliga och intressanta träd. Här har det nu planterats bland annat valnötsträd, alar och ekar, men även ovanligare sorter, som näsduksträd och tulpanträd.

Befintlig lönn_webb.jpg

Närbild på en av lönnarna i Wallenbergsparken, som nu får sällskap av 13 nya träd.

Vid Storkällans väg i Älta kommer två skogsekar att dominera vyn över ängen. En grupp silverlindar ska ge skugga och en vacker fond till aktivitetsparken. I Stensöparken i Älta kommer en grupp ekar av olika arter att skugga parkeringen, medan fågelbär och en kaskadpil bidrar till artrikedomen öster om fotbollsplanen. En grupp björkar får hjälpa till med dagvattenhantering i en sänka.

Rätt träd på rätt plats

Alla träd som planteras är utvalda för att passa in på platsen och bidra till spridningssamband och ekologiska samband, samtidigt som de ger skugga, bättre luft och en vackrare parkmiljö. Träden planteras i grupp eller som enstaka effektfulla solitärer. Varje träd placeras också med tanke på omkringliggande vägar och anläggningar, som lekplatser, vägar och parkeringar, så att de har utrymme att växa, ger skugga där det behövs och inte fäller sina löv på vägen.

127 träd på två år

Projektet ska fortsätta under två år på ytterligare cirka tio platser på parkmark i Saltsjöbaden, Björknäs, Älta och Sickla. Totalt kommer 127 nya träd att planteras i olika parker. Hela investeringen beräknas kosta cirka 2,8 miljoner kronor, vilket inkluderar planering, plantering och etableringsskötsel.

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med parkskötsel i Nacka

Sidan uppdaterades: