Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Markanvisning på Birkavägen

En markanvisningstävling om ett område längs Birkavägen i centrala Nacka kommer att utlysas. Tidpunkten är inte fastställd.

Området är idag bergigt och skogbevuxet. Planen är att cirka 100 bostäder ska kunna byggas här.

Tävlingen kommer att genomföras i enlighet med kommunens Program för markanvändning (PDF-dokument, 652 kB). Vid utvärderingen av anbuden kommer stor vikt att läggas vid gestaltning.

De röda ringarna markerar det ungefärliga området som kommer att markanvisas.
Se området på film:

Sidan uppdaterades: