Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Illustration av de nya husen i detaljplanen Enspännarvägen

Enspännarvägen

I projektet Enspännarvägen i Jarlaberg planeras cirka 350 nya bostadsrättslägenheter. I närheten av det nya kvarteret planeras en uppgång från den nya tunnelbanestationen Nacka. Mot Jarlabergsvägen som blir en ny huvudgata genom området blir det lokaler i husens bottenvåningar.

Profilbild saknas

Johan Rapping

Projektledare

Ola Larsson

Ola Larsson

Byggprojektledare

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Detaljplanen för Enspännarvägen vann laga kraft den 17 januari 2023.
  • Lagakrafthandlingar finns under STATUS OCH HANDLINGAR.

Startskede

Projektet startade när kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott, kssu, antog start-pm för projektet den 11 augusti 2015.

Detaljplan

Enspännarvägen-Jarlaberg ligger inom programområdet för centrala Nacka, som är tänkt att bli en levande och attraktiv stadskärna i Nacka stad.

En utmaning i projektet är förutsättningarna för en hållbar dagvattenhantering: området är mycket kuperat och kapaciteten i de befintliga ledningssystemen börjar nå sin gräns.

Att skapa bostäder med god ljudmiljö är en annan utmaning i detta bullerutsatta läge. I den planerade, täta stadsstrukturen är också grönområden av god kvalitet i närområdet prioriterade i det här projektet. JM är fastighetsägare och byggherre.

Området där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och panorera i kartan.

Sidan uppdaterades: