Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Järlahöjden

Järlahöjden - en ny kollektivtrafiknära och naturban stadsdel med utbildning, idrott, innovation och företagande. Nu startar arbetet med att forma en levande och öppen stadskärna i Centrala Nacka.

Maria Holmström

Maria Holmström

Projektledare

Emma Castberg

Emma Castberg

Plansamordnare

Kommunen har dragit ner på byggtakten något som en anpassning till tunnelbanans förändrade tidplan, inbromsningen på bostadsmarknaden och regionens befolkningsprognos. Allt som hittills är planerat ska genomföras, men i ett annat tempo och ibland i en annan ordning.

Järlahöjden ska utvecklas till en del av Centrala Nacka med närhet till tunnelbana och ny bussterminal.

En levande stadsdel med varierat utbud av fritid och idrott

Här ska finnas bostäder, arbetsplatser och skolor, stadspark samt ett varierat utbud av fritid, idrott och kultur som berikar den framväxande staden.

Vi planerar och utreder möjligheterna för sporthallar, en simhall, två elvaspelarplaner, en sjuspelarplan samt en friidrottsyta. Det kommer också att finnas en skateboardpark.

Kommunen utreder möjlig ny placering av två ishallar inom Sicklaön.

De befintliga idrottsanläggningarna kommer att vara i drift tills det finns ersättningsanläggningar. Nacka bygger även nya anläggningar i andra delar av kommunen.

Kommunen har en kontinuerlig dialog med de lokala idrottsföreningarna kring önskemål och behov inför planeringen av nya anläggningar. Kontakta fritid@nacka.se för mer information.

Vad händer nu och i nästa steg?

  • En översyn av strukturplanen för Järlahöjden pågår där planering sker för nya bostäder, kontor, idrottsverksamheter med mera i tidigt skede. Strukturplanen planeras att vara klar innan sommaren 2024.

Program och vision

I detaljplaneprogrammet för Centrala Nacka, som antogs av kommunstyrelsen i april 2015, beskrivs inriktningen för hur området ska utvecklas. Detaljplaneprogrammet utgår från visionen "nära och nyskapande" och översiktsplanens strategi "en tätare och mer blandad stad på västra Sicklaön".

Läs mer

Om Nacka stad
Detaljplaneprogrammet Centrala Nacka

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: