Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Järlahöjden

Järlahöjden - en ny kollektivtrafiknära stadsdel med utbildning, idrott, innovation och företagande. Nu startar arbetet med att forma en levande och öppen stadskärna i Nacka stad.

Profilbild saknas

Ulrica Andersson

Kommunens projektledare

Emma Castberg

Emma Castberg

Plansamordnare

Nacka kommuns ambition är att Järlahöjden ska utvecklas till en del av Nacka stads stadskärna med närhet till tunnelbana och ny bussterminal.

I Järlahöjden ska även VERCITY, Sveriges första galleria för högre utbildning, ligga.

En levande stadsdel med varierat utbud av fritid och idrott

Här ska finnas bostäder, arbetsplatser och skolor, stadspark samt ett varierat utbud av fritid, idrott, kultur med mera som berikar den framväxande staden.

Vi planerar och utreder möjligheterna för en simhall, två elvaspelarplaner, en sjuspelarplan samt en friidrottsyta. Nacka kommun ska också bygga nya ishallar och sporthallar. Det kommer också att finnas en skateboardpark.

Kommunen har en kontinuerlig dialog med de lokala idrottsföreningarna kring önskemål och behov inför planeringen av nya anläggningar. Kontakta fritid@nacka.se för mer information.

De befintliga idrottsanläggningarna kommer att vara i drift tills det finns ersättningsanläggningar. Nacka bygger även nya anläggningar i andra delar av kommunen.

Vad händer nu och i nästa steg?

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott kommer under 2019 att ta ställning till start-pm för ett stadsutvecklingsprojekt. Ett start-pm beskriver mål för stadsbyggnadsprojektet, geografisk avgränsning, beskrivning av hur det ska genomföras, tidplan med mera. Därefter startar projektet med utredningar, planering och dialog med sakägare.

I detaljplaneprocessen utarbetas ett detaljplaneförslag för den nya bebyggelsen. Den visas för allmänheten under samrådsperioden. Då tas synpunkter in för att kunna utveckla och bearbeta förslaget.

Program och vision

I detaljplaneprogrammet för centrala Nacka, som antogs av kommunstyrelsen i april 2015, beskrivs inriktningen för hur området ska utvecklas. Detaljplaneprogrammet utgår från visionen "nära och nyskapande" och översiktsplanens strategi "en tätare och mer blandad stad på västra Sicklaön".

Läs mer

Om Nacka stad
Detaljplaneprogrammet Centrala Nacka

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.