Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Ektorp centrum

Ektorp ska få ett levande centrum med tätare bebyggelse. Nya bostäder, förskola och nya lokaler för kontor och butiker planeras. Tonvikt ska läggas vid att skapa ett attraktivt torg och mötesplats.

Jonas Eriksson

Jonas Eriksson

Planarkitekt

Profilbild saknas

Gustaf Davidsson

kommunens projektledare

Status och handlingar

 • Startskede

  Ett start-pm antas av politikerna. Därefter utreds olika sakfrågor (t.ex. trafik, buller, dagvatten). Ett planprogram föregår detaljplaneringen och ger en samlad bild av kommunens mål för utvecklingen av ett större område. Programmet är inte juridiskt bindande.

 • Program
 • Samråd

  Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När samrådsperioden är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar planförslaget.

 • Granskning

  Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

 • Antagande

  Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunfullmäktige. Exploateringsavtal tecknas, som reglerar hur kostnaderna för utbyggnaden fördelas

 • Laga kraft

  Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

 • Förberedelser för utbyggnad

  Markfrågor och projektering tillsammans med exploatören ingår i förberedelserna.

 • Utbyggnad

  Byggherren (exploatören) söker bygglov och kan sedan börja bygga enligt den nya detaljplanen.

Vad händer nu och i nästa steg?

 • Under 2017 arbetar centrumägarna med att ta fram nya förslag till hur centrum kan utvecklas. När det finns ett nytt förslag som parterna kan enas om, kan planarbetets fortsatta inriktning fastställas. Preliminärt sker detta under 2018.
 • I projektet finns gamla handlingar från ett planarbete med en detaljplan som inte blev antagen av politikerna. I och med det omtag som ska göras är inte de äldre handlingar längre relevanta. För att inte förvirra har vi sparat de äldre handlingarna på ett annat ställe. Hör av dig till Jonas Eriksson (se ovan), om du behöver se någon av dessa handlingar.

Startskede

Ektorp centrum har planerats i många år. År 2010, när en detaljplan fanns framtagen, valde centrumägarna att inte teckna exploateringsavtal med kommunen. Den då framtagna detaljplanen antogs därför aldrig av politikerna. De senare åren har centrumägaren och kommunen gjort omtag och fört en dialog om centrums utveckling.

Under hösten 2015 träffade centrumägaren och kommunens tjänstemän besökare och arbetande i centrum för att få inspel om vad som är viktigt i dagens och framtidens centrum. Tack alla som deltog!

Preliminärt kan ett nytt start-pm tas fram under 2018. För information om de äldre handlingarna, se punkterna ovan.

detaljplanering

Detaljplaneringen inleds först efter att ett start-pm är godkänt politiskt, det vill säga tidigast under 2018. För information om de äldre handlingarna, se punkterna ovan.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och panorera i kartan.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.